Pracownicy

Maria Piszczek
p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

e-mail: gckpit@szaflary.pl

Animatorzy Kultury:

Natalia Staszel
e-mail: natalia.staszel@szaflary.pl

Natalia Romasz
e-mail: natalia.romasz@szaflary.pl

Kontakt z pracownikami:

Biuro GCKPiT w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
Tel.: 18 27-547-23