Konkurs „Osobowość Ziem Górskich”

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane, do udziału w Konkursie „Osobowość Ziem Górskich” organizowanym przez Koalicję Marek Ziem Górskich.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski i Słowacji, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach: „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich, „Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”, „Dziennikarz Ziem Górskich”, „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich” oraz „Osobowość Ziem Górskich”.

Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.alfa.pgit.pl/index.php

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 14 marca 2016 roku.

kmzg_pano