Dzień Nauki w ZSPiG w Szaflarach

21 marca w ZSPiG w Szaflarach odbył się Dzień Nauki. Budynek szkoły zamienił się na kilka godzin w szereg pracowni przedmiotowych i minimuzeów techniki, a uczniowie z wielkim entuzjazmem podeszli do postawionych przed nimi zadań. Podczas Dnia Nauki miał miejsce także pokaz robotów, który przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Hotelarskich w Zakopanem.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia była Pani Kinga Krzysztofek.