Zajęcia Artystyczne dla dzieci

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zaprasza wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Szaflary do wzięcia udziału w całorocznych warsztatach artystycznych. Zajęcia będą się odbywały w budynku ZSPiG w Szaflarach a poprowadzi je Pani Marzena Bloch.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: gckpit@szaflary.pl podając imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz szkołę.

Zapisy trwają do 31 marca 2016 roku.

zajęcia_artystyczne