Zajęcia Artystyczne

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zaprasza na zajęcia artystyczne, które rozpoczną się już 14 kwietnia 2016 roku. Odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach od 17:00 do 19:00 w budynku ZSPiG w Szaflarach.

Obowiązkiem rodziców jest pokrycie jedynie kosztów zakupu materiałów dla dzieci. Koszt pierwszych zajęć to 12 zł.

zajęcia_artystyczne