Nowe Inicjatywy – Nowe Możliwości – spotkania informacyjne.

Spotkania w ramach projektu „Nowe Inicjatywy – Nowe Możliwości” trwają! Tak było m.in. w Bańskiej Wyżnej i w Borze.
Dzisiaj spotykamy się w ZSPiG w Maruszynie Dolnej. Bądźcie tam o 14:00.