Kierunek Kariera

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zachęca pracujących mieszkańców Gminy Szaflary do skorzystania z Bilansu Kariery w ramach projektu Kierunek Kariera. Bilans Kariery jest pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych na szkolenia językowe i komputerowe, które będą dofinansowane nawet w 87%.

Aby móc skorzystać z możliwości projektu należy spełniać następujące warunki:
• Osoba pracująca w tym samozatrudniona, która ukończyła 25 rok życia i ma maksymalnie średnie wykształcenie na poziomie matury.
lub też
• Osoba pracująca w tym samozatrudniona powyżej 50 roku życia niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie https://www.pociagdokariery.pl/

Aby umówić się z doradcą zawodowym należy skontaktować się z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Na pierwsze spotkanie z doradcą należy zabrać wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie
e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl
tel.: 12 424 07 38

Kierunek Kariera (2)