Możliwość dofinansowania inicjatywy w ramach programu Dom Kultury +

Zakończyliśmy serię spotkań informacyjnych w ramach projektu Nowe Inicjatywy-Nowe Możliwości w Gminie Szaflary. Podczas spotkań zbieraliśmy także opinie mieszkańców na temat oczekiwań społeczności lokalnej Gminy. Poniżej znajduję się diagnoza potrzeb, przygotowana na podstawie zebranych ankiet.

Celem powstałej diagnozy była identyfikacja zasobów oraz analiza potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej gminy Szaflary w celu wzmocnienia zaangażowania Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach w życie społeczności lokalnej, odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego mieszkańców gminy oraz kulturotwórczych zasobów tej społeczności.

Diagnoza

W dalszym ciągu można składać wnioski o dofinansowanie inicjatywy lokalnej realizowanej na terenie Gminy Szaflary. Poniżej znajduje się regulamin, w którym szczegółowo określono zasady konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE Dom Kultury+