Poznajemy, odkrywamy, doświadczamy… – pokazy chemiczne

W ramach realizowanego przez GCKPiT w Szaflarach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, w szkołach w Bańskiej Niżnej oraz w Borze odbyły się pokazy chemiczne.
Ciekawe doświadczenia zaprezentowały uczniom studentki wydziału chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.