Bliskie spotkania ze sztuką

Tym razem uczniowie ze ZSPiG w Szaflarach spotkali się z artystą ludowym, Panem Józefem Cachro. Próbował on zarazić dzieci swoim zamiłowaniem do sztuki. Nawiązał świetny kontakt z dziećmi, które z zainteresowaniem zapoznały się z rzeźbami przywiezionymi przez Pana Cachro.

Spotkanie to odbyło się w ramach realizowanego przez GCKPiT projektu Nowe Inicjatywy – Nowe Możliwości.