e-Twinning- „Mały region – wielkie możliwości”

Uczniowie z Gimnazjum w Maruszynie Dolnej biorą udział w programie eTwinning, realizują zadania w ramach projektu „ Mały region –wielkie możliwości”. Program eTwinning – europejska społeczność szkolna gromadzi szkoły, przedszkola z całej Europy. Program ten pozwala za pomocą technologii komputerowej nawiązywać znajomości ,zawierać przyjaźnie
z ludźmi z kraju i z zagranicy. Pozwala także uczyć się, rozwijać, poszerzać horyzonty myślowe. Uczniowie przez zabawę potrafią się wiele nauczyć. Lubią pracować zespołowo, metodą projektu. W ramach projektu „Mały region wielkie możliwości” od grudnia
są prowadzone w szkole zajęcia pozalekcyjne. Osobami koordynującymi projekt są Pani Renata Jagoda i Pani Joanna Żółtek Babiarz. Pani Renata Jagoda uczestniczyła w Krajowym Seminarium Kontaktowym eTwinning w Warszawie.
W ciągu dwóch dni uczestnicy seminarium wzięli udział w licznych wykładach na temat programu eTwinning i prezentacjach przykładów dobrej praktyki w wykonaniu Edyty Borowicz-Czuchryty, Małgorzaty Pawlik-Podgórskiej i Michała Siwkowskiego. Nauczyciele szukali partnerów do własnych projektów. Każdy wziął udział w trzech sesjach warsztatowych: eTwinning Live, TwinSpace i Narzędzia TIK, przydatnych w realizacji projektu. Jednym z ostatnich etapów warsztatów była formalna rejestracja opracowanych już projektów oraz ich prezentacja. Każdy z uczestników założył własny bądź dołączył do nowo powstałego projektu. W efekcie powstały 34 projekty. Naszymi partnerami w projekcie” Mały region wielkie możliwości”
są szkoły: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego
w Zwierzyńcu oraz Zespół Szkół w Zbiersku.
W trakcie prowadzenia strony internetowej uczniowie doskonalą umiejętności
w zakresie posługiwania się narzędziami TIK ( technologii informacyjno – komunikacyjnej). Poznają atrakcje turystycznych regionów ( Podhala, Roztocza, Wielkopolski i Mazowsza). Poznają kulturę oraz tradycję w/w regionów. Widoczny jest wzrost umiejętności społecznych wśród uczniów. Na stronach eTwinningu uczniowie umieszczają filmy z przygotowania potraw regionalnych, tańców ludowych, zwiedzania zabytków kultury ludowej, ze spacerów ukazujących piękno regionu, z rozmów z kolegami poznanymi w programie eTwinning.
Gimnazjaliści z Maruszyny Dolnej uczestniczyli w „Grach teatralnych 2016”
na I Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Szkolnych w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. Pięknie zaprezentowali nasz region
w
gwarze, tańcu góralskim i śpiewie. Otrzymali 3 miejsce za scenkę kabaretową „ Maryna” na podstawie gadki Wandy Czubernatowej. Otrzymali również wyróżnienie za taniec góralski
i śpiew. Trzecie miejsce w recytacji przypadło Janowi Stramie. W kategorii poezja śpiewana wyróżnienie otrzymała Paulina Ondycz uczennica pochodzenia romskiego. Wspaniale przyjęli nas nauczyciele i uczniowie ze Zwierzyńca. Udostępnili nam internat bezpłatnie. Kucharki upiekły wspaniałe ciasta, zaprosili nas także na ognisko z pieczoną kiełbasą. Zwiedzaliśmy Cudowny Zwierzyniec, jak również urokliwy Roztoczański Park Narodowy. Tutaj należą się wielkie podziękowania Panu Dyrektorowi szkoły w Zwierzyńcu oraz Paniom Agnieszce Oseła i Zofii Czochra, które współpracują z nami w ramach projektu, zaprosiły nas do Zwierzyńca i przyjęły nas ciepło. Mimo dużej odległości podróż nie sprawiała nam trudności, gdyż nasze „akumulatory” zostały naładowane niepowtarzalnymi wrażeniami
z pobytu na Lubelszczyźnie.

Uczniowie z Maruszyny Dolnej zostali również zaproszeni przez Panią dyrektor Zespołu Szkół w Zbiersku Panią Małgorzatę Szczucką oraz koordynatora projektu
w Zbiersku Panią Magdalenę Ulatowską na Festiwal Kultury Ludowej „Od pyry do gzika”. Bardzo serdecznie zostaliśmy przyjęci przez społeczność szkolną w Zbiersku. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Pani Dyrektor wraz z uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami przyjęła nas po królewsku. Pozyskali sponsorów i mieliśmy zapewnione darmowe posiłki, ciasto, darmowe wejścia do muzeów oraz opłaconych przewodników. W pierwszym dniu podczas festiwalu uczniowie prezentowali swoje regiony : Podhale, Roztocze i Wielkopolskę. Nasi uczniowie zaprezentowali gwarę góralską podczas prezentacji strojów góralskich kobiet i mężczyzn oraz śpiew i taniec góralski. Zaprezentowali także śpiew i taniec romski, podkreślając tym samym integracyjny charakter naszej szkoły. W trakcie festiwalu uczniowie próbowali pyry z gzikiem oraz ciast upieczonych przez rodziców ze Zbierska. W sobotę spotkaliśmy się z Panią Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn, panią Justyną Urbaniak. Zwiedziliśmy najstarsze miasto na Szlaku Bursztynowym – Kalisz oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Zostaliśmy zabrani na przejażdżkę kolejką wąskotorową. Wieczorem przy ognisku słychać było przepiękny śpiew z różnych części kraju. Było to dla nas niesamowite przeżycie. Wieczorem był czas na tańce, gry, rozmowy.   W niedzielne przedpołudnie wspólnie zwiedziliśmy Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Nasi uczniowie nie chcieli wyjeżdżać ze Zbierska tak bardzo zaprzyjaźnili się z uczniami tejże szkoły podczas naszego trzydniowego pobytu w Zbiersku. Były łzy i zapewnienia, że uczniowie wraz z nauczycielami ze Zbierska przyjadą na Podhale. Bardzo chcielibyśmy się zrewanżować, pokazać naszą małą Ojczyznę. Mamy nadzieję, że Pan dyrektor Jan Królczyk, rodzice, nauczyciele osoby związane z kulturą i oświatą w naszej Gminie Szaflary zechcą nas wesprzeć w tym przedsięwzięciu.
Nie byłoby możliwości pełnego uczestniczenia w projekcie e – Twinning, gdyby nie poparcie tej inicjatywy przez dyrektora naszej szkoły – Pana Jana Królczyka, Rodziców, Nauczycieli, Sponsorów oraz Instruktorów zespołu góralskiego „Zyngierki” i romskiego Therne Ch`awe. Koszty ponieśli odpowiednio – Rodzice uczestników projektu,
Sponsorzy – Rada Rodziców , Samorząd Uczniowski, Stowarzyszenie „Mocni Razem”
z Maruszyny, Państwo Józefa i Stanisław Bylina- sklep „Bylinów”, Państwo Anna i Józef Stramowie- firma budowlana, Pan Paweł Blacha- firma „Blacha”, Państwo Dorota i Józef Pawlikowscy- firma obuwnicza „Pawlikowscy”.Za nadzór i pokierowanie nasza pracą
w ramach projektu szczególnie dziękujemy koordynatorom projektu – Pani Renacie Jagoda, Pani Joannie Żółtek- Babiarz, opiekunom wycieczek – Pani Alicji Drożdż, Pani Małgorzacie Morawa, opiekunom zespołu góralskiego: Pani Marii Frączystej, Panu Andrzejowi Stramie.

Uczniowie Gimnazjum w Maruszynie Dolnej