„Już Pływam” – edycja I – II etap zakończony!

Zakończył się II etap realizowanego przez Gminę Szaflary projektu „Już Pływam – edycja 2016”. Projekt finansowany był ze środków Województwa Małopolskiego, Gminy Szaflary oraz Rodziców dzieci biorących w nim udział.
W projekcie uczestniczyły dzieci ze Szkół Podstawowych z całej Gminy.  Jego celem było zagospodarowanie czasu wolnego, wszechstronny rozwój oraz promowanie aktywności ruchowej u dzieci. Zajęcia odbywały się po lekcjach i były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Dzieci miały szansę rozwinąć swoje umiejętności pływackie, lub w przypadku niektórych nauczyć się pływać.
Wszyscy uczestnicy po zakończonych zajęciach otrzymali dyplomy ukończenia kursu.

Fot R. Gąsior, N. Staszel, N. Romasz