Narciarskie szusy zakończone

Już po raz drugi Gmina Szaflary przystąpiła do realizacji projektu nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową – edycja 2017”. Udział w nim wzięło 261 uczniów ze wszystkich szkół w Gminie.

Projekt finansowany był ze środków Województwa Małopolskiego, Gminy Szaflary oraz Rodziców dzieci biorących w nim udział. Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego, wszechstronny rozwój oraz promowanie aktywności ruchowej u dzieci. Zajęcia odbywały się w trakcie ferii zimowych na wyciągu narciarskim w Bańskiej Wyżnej. Każda z grup przeszła 20-godzinny kurs nauki jazdy na nartach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Podczas ostatnich zajęć, dla sprawdzenia nabytych umiejętności, zorganizowano przejazdy na czas, slalom oraz jazdę poszczególnymi stylami. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez właścicieli wyciągu oraz GCKPiT w Szaflarach. Działania w ramach projektu koordynowało Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, opiekę nad dziećmi w trakcie przejazdów sprawowali instruktorzy narciarstwa.

Gmina Szaflary planuje przystąpienie do projektu w kolejnych latach, cieszy się on bowiem dużym zainteresowaniem oraz przychylnością ze strony rodziców, nauczycieli oraz dzieci.

Więcej zdjęć dostępnych w albumie na profilu facebookowym GCKPiT.