Klimakterium 2 – wyjazd dla dorosłych

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach organizuje wyjazd do Krakowa na spektakl komediowy dla widzów dorosłych pt. „Klimakterium 2 – czyli menopauzy szał”.  Przedstawienie odbędzie się 26 marca 2017 (niedziela) o godzinie 19:45 w Kinie Kijów.

Do udziału zapraszamy mieszkańców z terenu Gminy Szaflary, całkowity koszt wyjazdu to jedynie 20zł!

Pozostałe koszty pokrywa GCKPiT w Szaflarach w ramach realizacji projektu „Dzień z teatrem” współfinansowanego za pośrednictwem Podhalańskiej LGD, ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgłoszenia przyjmuje GCKPiT w Szaflarach, osobiście w siedzibie biura lub telefonicznie pod numerem 18 27-547-23 do 20 marca 2017.

Liczba miejsc ograniczona!

klimakterium_wyjazd