Majówka w Sercu Podhala – zaproszenie dla wystawców

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach serdecznie zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w charakterze wystawcy podczas II Majówki w Sercu Podhala do przesyłania Formularzy Zgłoszenia. Impreza odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2017 roku na Błoniach Szaflarzańskich.

Do udziału w imprezie zapraszamy artystów ludowych oferujących własne wyroby, wytwórców produktów regionalnych, przedsiębiorców z terenu Gminy Szaflary, a także wszystkie organizacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i instytucje chętne do zaprezentowania swojego dorobku, pracy i twórczości. Pragniemy dodać, iż udział w Majówce w charakterze wystawcy jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego do dnia 7 kwietnia 2017 roku. Formularze mogą zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (skan podpisanego Formularza).

W programie Majówki znajdują się m.in. Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej dla dzieci i młodzieży, Turniej Sołecki o Puchar Wójta Gminy Szaflary, występy dzieci z Gminy Szaflary, pokaz wyszkolenia psów, koncert zespołu Łobuzy.