Wyjazd jakich mało

Dzięki wsparciu finansowemu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, mieszkańcy gminy Szaflary mogli obejrzeć spektakl komediowy pn. „Klimakterium 2 – czyli menopauzy szał”.

Czterdziestoosobowa grupa wybrała się do Krakowa, w niedzielę 26 marca, gdzie w Kijów. Centrum obejrzała spektakl komediowy opowiadający o perypetiach kobiet będących w kwiecie wieku. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili podczas przedstawienia.

Wyjazd został zorganizowany przez GCKPiT w Szaflarach w ramach realizacji projektu „Dzień z teatrem” współfinansowanego za pośrednictwem Podhalańskiej LGD, ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.