Działaj Lokalnie X – trwa nabór wniosków!

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy z przyjemnością informuje o planowanym naborze wniosków w ramach Działaj Lokalnie X 2017 r. Program Działaj Lokalnie adresowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz DOBRA WSPÓLNEGO na terenie powiatu nowotarskiego z Gmin:
·         Lipnica Wielka
·         Jabłonka
·         Spytkowice
·         Raba Wyżna
·         Czarny Dunajec
·         Szaflary

W ramach programu można pozyskać granty do 5.000 zł na projekty mające na celu pobudzanie lokalnej aktywności oraz rozwijanie dobra wspólnego. W tym roku łączna pula na granty wynosi 41 800,00 zł.

Wnioski należy złożyć poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl. Nabór wniosków trwa od 12 maja 2017 roku do 13 czerwca 2017 roku do godziny 23:59. Realizacja projektów powinna trwać od 3 – 6 m-cy w okresie do grudnia 2017 r.

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.leaderorawa.pl  oraz na profilu FB Ośrodka Działaj Lokalnie. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 601-488-584 lub odwiedzenia biura Stowarzyszenia, gdzie również prowadzone będą konsultacje, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  i swoim zasięgiem obejmuje w sumie 587 gmin w Polsce,  a na terenie powiatu nowotarskiego przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, obejmując swoim zasięgiem 6 gmin (Lipnica Wielka, Jabłonka, Spytkowice, Raba Wyżna, Czarny Dunajec, Szaflary).