Konkurs plastyczny powiatu nowotarskiego

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zachęca do udziału w Konkursie Plastycznym na Plakat i Hasło Promujące Rodzinną Pieczę Zastępczą. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu nowotarskiego.

Prace należy przesyłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39, w terminie do 23 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego – Krzysztof Faber.

W załączeniu znajdują się do pobrania: regulamin konkursu, oświadczenie oraz krótka informacja na temat rodzinnej pieczy zastępczej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny pod numerem 18 264 08 07 lub 18 266 42 07, mailowy: pcpr@nowotarski.pl bądź osobisty w siedzibie PCPR w Nowym Targu, ul. Szaflarska 29, pokój 18, osoby do kontaktu: Barbara Studzińska, Agnieszka Stanaszek.