ETWINNING „MAŁY REGION – WIELKIE MOŻLIWOŚCI”- PODSUMOWANIE PROJEKTU

Uczniowie z Gimnazjum w Maruszynie Dolnej brali udział w programie eTwinning, realizując zadania w ramach projektu „Mały region –wielkie możliwości”. Program eTwinning pozwala za pomocą technologii komputerowej nawiązywać znajomości i zawierać przyjaźnie z ludźmi z kraju i z zagranicy. W ramach projektu uczniowie planowali wspólne zadania, wycieczki, konkursy oraz zdobywali wiedzę z przedmiotów takich jak: geografia, historia, język polski, wiedza o kulturze, muzyka, wychowanie fizyczne i informatyka. Gimnazjaliści zbierali informacje na różne tematy i przekazywali je swoim partnerom projektowym poprzez audio-konferencje, czaty, maile, filmy, zdjęcia, prezentacje multimedialne czy rozmowę podczas wspólnych spotkań. Dzięki temu poszerzali swoje horyzonty myślowe.

W ramach projektu, od początku 2016 roku, w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej prowadzone były zajęcia pozalekcyjne. Osobami koordynującymi projekt były nauczycielki Renata Jagoda i Joanna Żółtek-Babiarz. Renata Jagoda uczestniczyła w Krajowym Seminarium Kontaktowym eTwinning w Warszawie, gdzie brała udział w seminariach i wykładach na temat programu, następnie nauczyciele i uczniowie biorący udział w projekcie zostali przeszkoleni na temat różnych narzędzi TIK przydatnych w realizacji projektu.

Naszymi partnerami w projekcie „Mały region wielkie możliwości” były: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, Zespół Szkół w Zbiersku oraz Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko- Norweskiej z Ostrzeszowa.

Po raz pierwszy uczniowie biorący udział w projekcie spotkali się w marcu 2016 roku i wspólnie przygotowywali w sali regionalnej stuletniej szkoły potrawy wielkanocne charakterystyczne dla naszego regionu. Efekty przedsięwzięć kulinarnych zostały nagrane i udostępnione na stronie eTwinning w celu podzielenia się tradycjami góralskimi z uczniami z innych szkół z Polski, biorących udział w tym projekcie. Na stronie eTwinning uczniowie zamieścili filmik z próby tańca i śpiewu góralskiego zespołu „Zyngierki”, film o Maruszynie promujący „Nasze naj…”, czyli najpiękniejsze krajobrazy górskie, piękne i malownicze Podhale, a także krótki film o przezentujący śpiew i taniec Romów. Pozostałe szkoły biorące udział w projekcie, także zamieszczały na stronie internetowej filmiki na dany temat, by móc się podzielić tym co najpiękniejsze i najciekawsze w danym regionie. Strona eTwinning pełniła rolę promocyjną wielokulturowości i działań szkół biorących udział w projekcie.

W ramach współpracy w projekcie „Mały region – wielkie możliwości” nasi uczniowie zostali zaproszeni na I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Szkolnych „Gry teatralne 2016” w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. Wśród jurorów festiwalu znalazły się znane aktorki Roma Drozdówna i Alicja Schmidt. Uczniowie z Maruszyny zaprezentowali swój region w gwarze, tańcu góralskim i śpiewie. Otrzymali trzecie miejsce za scenkę kabaretową „Maryna” na podstawie gadki Wandy Czubernatowej, a także wyróżnienie za taniec góralski i śpiew. W recytacji trzecie miejsce zdobył Jan Strama, zaś w kategorii poezja śpiewana wyróżnienie otrzymała uczennica pochodzenia romskiego Paulina Ondycz. Podczas pobytu w Zwierzyńcu od 2 do 4 czerwca 2016 roku wzieliśmy uział w wyprawie na Bukową Górę, zobaczyliśmy koniki polskie w okolicy stawów Echo oraz zwiedziliśmy urokliwy Zwierzyniec, jak również piękny Roztoczański Park Narodowy. Tutaj należą się wielkie podziękowania Dyrektorowi szkoły w Zwierzyńcu oraz nauczycielkom Agnieszce Oseła i Zofii Czochra, które współpracowały z nami w ramach projektu; zaprosiły nas do Zwierzyńca i przyjęły bardzo ciepło. W drodze powrotnej do Maruszyny zwiedziliśmy położony nad Jeziorem Dobczyckim Zamek Królewski.

Uczniowie z Maruszyny Dolnej zostali również zaproszeni przez Dyrektor Zespołu Szkół w Zbiersku Małgorzatę Szczucką oraz koordynatora projektu Magdalenę Ulatowską na Festiwal Kultury Ludowej „Z pyrką i gzikiem”. Podczas festiwalu uczniowie prezentowali swoje regiony: Podhale, Roztocze i Wielkopolskę. Nasi uczniowie zaprezentowali gwarę podhalańską podczas prezentacji strojów regionalnych kobiet i mężczyzn oraz śpiew i taniec góralski. Zaprezentowali także śpiew i taniec romski, podkreślając tym samym integracyjny i wielokulturowy charakter naszej szkoły. W trakcie festiwalu uczniowie próbowali pyrki z gzikiem oraz ciast upieczonych przez rodziców ze Zbierska. Podczas pobytu spotkaliśmy się z Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn Justyną Urbaniak, a także zwiedziliśmy najstarsze miasto na Szlaku Bursztynowym – Kalisz oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Zaproszono nas także na przejażdżkę kolejką wąskotorową, zaś wieczorem przy ognisku były wspomnienia i rozmowy do białego dnia. Ostatniego dnia wspólnie zwiedziliśmy Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Kolejnym działaniem w ramach projektu eTwinning „Mały region – wielkie możliwości” było zorganizowanie przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej w dniu 19 maja 2017 roku Przeglądu Kultury Ludowej „Śpasobliwe posiady z moskolem w tle”. Patronat nad przeglądem objął Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński. W imprezie środowiskowej razem z wójtem uczestniczyli zaproszeni goście: proboszcz parafii w Maruszynie Andrzej Kwak, radni gminy: Anna Repa, Andrzej Tylka, Janusz Gał i Rafał Wilkus, radny powiatu nowotarskiego Stanisław Żółtek, przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, nauczyciele, rodzice i uczniowie ZSPiG w Maruszynie Dolnej oraz mieszkańcy Maruszyny.

W przeglądzie wzięło udział kilka grup i zespołów wokalno-tanecznych m.in. zespół góralski „Zyngierki” złożony z uczniów naszej szkoły, prowadzony przez Andrzeja Stramę i Marię Frączystą, zespół góralski „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego, prowadzony również przez Andrzeja Stramę i Annę Mrowcę, zespół romski „Terne Ćhawe” przygotowywany przez asystentkę romską – Aleksandrę Mirgę oraz grupa gimnazjalistów ze Zbierska, która przedstawiła widowisko pt. „Mały Książę” w typowej gwarze wielkopolskiej.

Po występach zaproszeni goście, sponsorzy i nauczyciele udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców gimnazjalistów oraz Radę Rodziców działającą przy szkole w Maruszynie Dolnej. Po posiłku zorganizowano dyskotekę dla młodzieży, której oprawą muzyczną zajął się Łukasz Piekarz – nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły w Maruszynie Dolnej.

Przegląd Kultury Ludowej był dla uczniów z Zespołu Szkół w Zbiersku pierwszym dniem pobytu na Podhalu. Uczniowie wraz z opiekunami zostali zakwaterowani w szkole w Maruszynie Dolnej i dzięki pomocy nauczycieli, obsługi szkoły, rodziców i samych gimnazjalistów udało się zorganizować im miły pobyt.

W drugim dniu pobytu uczniowie ze Zbierska wraz z naszymi gimnazjalistami z Maruszyny udali się na wycieczkę do Morskiego Oka. Na trasie wycieczki uczestnicy podziwiali przepiękny górski krajobraz, roślinność Tatr oraz malowniczy wodospad Wodogrzmoty Mickiewicza. Po dotarciu do na miejsce uczestnicy wycieczki w schronisku zjedli posiłek. Po trudach pieszego marszu z Morskiego Oka wszyscy odpoczywali na Krupówkach, gdzie podziwiali budownictwo regionalne oraz wytwory rękodzielnicze tutejszych górali. Następnie przewodnik wycieczki Wojciech Gąsienica Fronek opowiadający o urokach Zakopanego i Tatr przepiękną starodawną gwarą góralską zaprosił wszystkich na cmentarz na Pęksowym Brzysku w Zakopanem założony około 1850 roku przez pierwszego zakopiańskiego proboszcza, Józefa Stolarczyka. Przed bramą wejściową znajduję się tablica a na niej motto, które najprawdopodobniej sformułował francuski marszałek Ferdynand Foch: „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie”. Proboszcz Jan Tobolak dodał do motta słowa: „Zakopane pamięta”. O historii i znaczeniu tego miejsca opowiadał wspomniany nasz przewodnik Wojciech Gąsienica Fronek. Po zakończonej wycieczce i po posiłku w postaci pizzy ufundowanej przez Janusza Kalińskiego właściciela pensjonatu „Perła Podhala” w Szaflarach wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek.

W trzecim dniu pobytu goście ze Zbierska, jak również nasi gimnazjaliści pojechali do „Gorącego Potoku” – basenów termalnych w Szaflarach, ich właściciel Marian Hreśka ufundował bezpłatne wejściówki dla gości i uczniów z naszej szkoły na dwugodzinny pobyt na basenach podgrzewanych przez wody geotermalne, których liczne odwierty znajdują się w różnych miejscach Podhala. Pobyt na basenach termalnych był ostatnim punktem programu „Śpasobliwe posiady z moskolem w tle”, przygotowanym przez społeczność szkolną w Maruszynie Dolnej.

Nie byłoby możliwości pełnego uczestniczenia w programie eTwinning, oraz w realizacji zadań jakie postawiła sobie młodzież w ramach projektu „Mały region- wielkie możliwości”, gdyby nie poparcie tej inicjatywy przez dyrektora szkoły w Maruszynie Dolnej Jana Królczyka, rodziców, nauczycieli, sponsorów oraz instruktorów zespołów: góralskiego „Zyngierki” i romskiego Therne Ćhawe. Koszty ponieśli odpowiednio: rodzice uczestników projektu, sponsorzy, Rada Rodziców szkoły w Maruszynie Dolnej, Samorząd Uczniowski, Stowarzyszenie„Mocni Razem” z Maruszyny, sołtys wsi Maruszyna Józef Strama, Janusz Gał – radny gminy, Józefa i Stanisław Bylina – sklep „U Bylinów”, Paweł Blacha – firma „Blacha”, Dorota i Józef Pawlikowscy – firma obuwnicza „Pawlikowscy”, Krystyna i Piotr Zubkowie – firma „Skórex” oraz Maria i Michał Maternia – „Osada Maruszyna”. Dziękujemy opiekunom wycieczek – Alicji Drożdż, Małgorzacie Morawa, Małgorzacie Bylina oraz Dorocie Pawlikowskiej, a także opiekunom zespołów: Marii Frączystej, Annie Mrowcy, Aleksandrze Mirdze oraz Andrzejowi Stramie.

Przegląd Kultury Ludowej i cały trzydniowy pobyt uczniów i nauczycieli ze Zbierska nie odbyłyby się, gdyby nie życzliwość, dobre serce i ofiarność zarówno rzeczowa, jak i finansowa sponsorów, ludzi dobrej woli, a także ręce rodziców naszych dzieci, wykonujących liczne prace.

Szczególnie dziękujemy za pomoc finansową i rzeczową:

 • Wójtowi Gminy Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu,

 • Radnemu Powiatu Nowotarskiego Stanisławowi Żółtkowi,

 • Radnemu Gminy Szaflary Januszowi Gałowi,

 • Sołtysowi Wsi Maruszyna Józefowi Stramie,

 • Gminnemu Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,

 • Tadeuszowi Zubkowi – właścicielowi firmy budowlanej z Maruszyny,

 • Marianowi Hreśce – właścicielowi basenów termalnych „Gorący Potok”,

 • Januszowi Kalińskiemu – właścicielowi Pensjonatu „Perła Podhala”,

 • Andrzejowi Fąfrowiczowi – właścicielowi Piekarni-Cukierni w Szaflarach,

 • Stanisławowi Biela – właścicielowi Ubojni oraz Sklepu „Biela,

 • Mirosławowi Kojs – właścicielowi firmy Kabanos w Jabłonce,

 • Józefie i Stanisławowi Bylinom – właścicielom sklepu „U Bylinów”,

 • Annie i Janowi Królczykom,

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie za wynajem sali w remizie OSP,

a także Radzie Rodziców wraz z rodzicami uczniów uczestniczących w projekcie za pomoc w organizacji Przeglądu Kultury Ludowej i całego trzydniowego pobytu młodzieży ze Zbierska. Rodzicom: Małgorzacie Morawie, Danucie Pawlikowskiej, Danucie Bieda, Ludwice Cudzich, Elżbiecie Łukaszczyk, Krystynie Babiarz, Marii Buńda, Małgorzacie Zubek, Krystynie Kucharskiej, Barbarze Cudzich, Annie Bryja, Zofii Kusper, Annie Rol i Bogumile Zubek za przygotowanie posiłków uczestnikom projektu i dostarczenie różnych produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania dań.

Opr.: koordynatorzy projektu – Renata Jagoda, Joanna Żółtek-Babiarz

Fot.: GCKPiT w Szaflarach