Misja – Robotyka!

Nowy rok szkolny wystartował i w tym miejscu warto wspomnieć, że wzorem ubiegłego w szkole w Maruszynie Górnej przeprowadzone zostaną dla uczniów zajęcia z budowy robotów w oparciu o zestawy Lego Mindstorm EV3.
W czerwcu odbyły się pierwsze spotkania, na których uczniowie, zaznajomieni już z zestawami po jesiennych zajęciach, mogli puścić wodze fantazji i samemu wymyślić i zbudować zdalnie sterowaną lub zaprogramowaną jednostkę. Warto odnotować, że zajęcia takie nie tylko służą zabawie ale też znakomicie rozwijają wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne i kreatywność. Budowanie mechanizmów i robotów z klocków pozwala na wielostronne podejście do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych, kształtuje zdolność do przełamywania schematów. Cel pracy to pokazanie uczniom, że robotyka może być nie tylko przygodą czy hobby, ale w przyszłości zawodem z perspektywami. Mają oni przy tym sporo dobrej zabawy! We wrześniu ruszają zajęcia dla klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej. Zajęcia prowadzi Konrad Kuźmiński z wykorzystaniem zestawów Lego Mindstorm użyczonych przez Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. Udział uczniów jest całkowicie bezpłatny i realizowany w ramach zajęć dodatkowych, rozszerzających ofertę edukacyjną szkoły.