Kultura na plus

Beneficjenci Programu Dom Kultury+ z lat 2013-2017 spotkali się w Służewskim Domu Kultury w Warszawie aby porozmawiać o swojej pracy i wymienić się doświadczeniami i opiniami. Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach także było obecne podczas spotkania.

Pierwszy dzień poświęcony był rozmowom i podsumowaniom dotychczasowej pracy beneficjentów programu. Uczestnicy opowiedzieli zarówno o osiągniętych sukcesach, jak i trudnościach które napotykali przy realizacji zadań. Zaproszono także ekspertów m.in. z Narodowego Centrum Kultury czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na zakończenie dnia uczestnicy spacerowali po Służewiu, a następnie udali się na pokaz filmu „Ostatnia rodzina” w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego FINA. Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztatach, organizatorzy przygotowali dla nich sześć praktycznych i interesujących tematów do wyboru.

GCKPiT w Szaflarach realizowało program Dom Kultury+ w roku 2016. W ramach zadania zrealizowano pięć inicjatyw: Międzypokoleniowe Warsztaty Rękodzielnicze, Z Robotyką Za Pan Brat, Poznajemy, Odkrywamy Doświadczamy, Quest Historyczny na Rolkach oraz Rowerowo-Kulturowy Zawrót Głowy. Działania miały miejsce na terenie całej gminy. Nabór inicjatyw był poprzedzony badaniem ankietowym oraz spotkaniami z mieszkańcami z każdej miejscowości gminy Szaflary. Działania te były konieczne do stworzenia Diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w naszej gminie.