Kolejność występów podczas I Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych

Poniżej przedstawiamy kolejność/godzinę występów zgłoszonych grup:

9:00
„Mali Zaskalanie” – zespół działający przy GCKPiT w Szaflarach
opiekun – Anna Mrowca
występ 30 min

9:45
„Najmilsi” klasy 0-III ze SP Maruszyny Górnej
opiekun – Tomasz Mazur
występ 20 min

10:20
„Kolędnicy z Bańskiej Niżnej” uczniowie klas IV i V SP w Bańskiej Niżnej
opiekun – Stanisław Bielecki
występ 15 min

10:50
Szkoła Podstawowa w Borze
opiekunowie – s. Renata Janeczko, ks. Jacek Kucz
występ 30 min

11:35
„Wigilia Karoliny” Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szaflarach
opiekun – Agnieszka Zając, s. Renata Janeczko, ks. Jacek Kucz
występ 30 min

12:20
„Kabatinki” Szkoła Podstawowa w Szaflarach
opiekun – Agnieszka Zając
wystep 15 min

12:35-13:35 Przerwa dla komisji

13:35
„Watra” z Bańskiej Wyżnej – zespół działający przy GCKPiT w Szaflarach (klasy 0-VII)
opiekunowie – Małgorzata Chodorowicz, Mieczysław Rzakosz
występ 25 min

14:15
„Kolędnicy z Turoniem i z Herodem” (kl VII i gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej)
opiekun – Małgorzata Chodorowicz
występ 15 min

14:45
Uczniowie klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej
opiekun – Anna Królczyk
występ 25 min

15:25
Uczniowie kl VI ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej
opiekun – Danuta Budzyk
występ 15 min

15:55
„Sopkarze z Marusyny” zespół regionalny działający przy GCKPiT w Szaflarach
opiekunowie – Anna Królczyk, Andrzej Strama
występ 15 min

16:25
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) z Maruszyny
opiekun – Mateusz Kukulak, Krzystyna Rychtarczyk-Szczypta
występ 15 min

16:55
„Mali Borzanie” zespół działający przy GCKPiT w Szaflarach
opiekun – Janusz Gaculak
występ 20 min

17:30
„Skrzypne Plus” dzieci i rodzice ze Szkoły Podstawowej w Skrzypnem
kierownik/opiekun – Lucyna Bafia, Maria Cisoń
występ 30 min