Wyniki I Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej
I GMINNY KONKURS JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH

W dniu 25 stycznia 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie odbył się I Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych.

Celem konkursu jest popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, integrowanie społeczności uczniowskiej oraz stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach I parafiach z terenu gminy Szaflary.

Na scenie zaprezentowało się dwanaście grup z całej gminy Szaflary. Uczestnicy występowali zarówno w kategorii gwarowej jak i literackiej.
Uczestników oceniała komisja w składzie:
Przewodnicząca komisji Paulina Peciak – kierownik Uczelnianego Zespołu Góralskiego „Młode Podhale” działającego przy PPWSZ w Nowym Targu,
Marta Zagórska – wiceprezes Związku Podhalan w Polsce,
Ewa Iwulska – wiceprezes Oddziału Związku Podhalan w Ludźmierzu,
Władysław Bartoszek – instrumentalista,
Natalia Romasz – Animator kultury w GCKPiT.

Kategorie i wyniki:

GWAROWA MŁODSZA
I miejsce – Mali Zaskalanie
II miejsce – Watra Bańska Wyżna
III miejsce – Mali Borzanie

GWAROWA STARSZA
I miejsce – gimnazjaiści z Bańskiej Wyżnej
II miejsce – Młodzieżowa drużyna pożarnicza z Maruszyny
III miejsce – Sopkorze z Maruszyny

LITERACKA MŁODSZA
I miejsce – Kolędnicy z Bańskiej Niżnej
II miejsce – szkoła podstawowa w Borze
II miejsce – Kabatinki młodsze

LITERACKA STARSZA
I miejsce – Szaflary „Wigilia Karolinki”
II miejsce – brak
III miejsce – Uczniowie ze szkoły podstawowej w Maruszynie Górnej

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE za zaangażowanie rodziców – Skrzypne Plus

Komisja gratuluje Oddziałowi Związku Podhalan w Maruszynie pomysłu i zorganizowania Konkursu. Wysoki poziom, bardzo dobra gra aktorska, duże zaangażowanie dzieci, pedagogów i instruktorów to główne atuty konkursu.
Propozycje na kolejny konkurs:
1. zwrócić uwagę uczestników na strój
2. czas występów (ok. 15 min.)
3. nie ograniczać liczby uczestników
4. podać tytuł występu, ew. autora scenariusza, tekstu
5. prośba do instruktorów, by pozwolić dzieciom wykazać się samodzielnością.

Wręczenie nagród odbędzie się 10 lutego 2018 r. podczas obchodów VII Dnia Górala w Maruszynie.

Komisja składa serdeczne podziękowania instruktorom i opiekunom zespołów i grup za wkład włożony w przygotowanie scenariuszy, adaptacji kostiumów i scenografii oraz bezcenną pracę z dziećmi.