Praca dla instruktorów!

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach poszukuje instruktorów do prowadzenia:

-prób tańca i śpiewu z grupą chłopców z zespołu „Mali Zaskalanie” z Zaskala
-prób tańca i śpiewu z grupą chłopców z zespołu „Watra” z Bańskiej Wyżnej
-prób tańca i śpiewu z grupą chłopców z zespołu „Niźnobańscanie” z Bańskiej Niżnej
-prowadzenia zajęć nauki gry na instrumentach (skrzypce, basy) w Bańskiej Wyżnej

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem GCKPiT w Szaflarach:
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 27-547-23