Kolejna edycja konkursu „Ogrody Gminy Szaflary”

Wójt Gminy Szaflary zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w IV edycji konkursu: “Ogrody Gminy Szaflary”

Głównymi kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu ogrodów będzie ich ogólna estetyka, kompozycje roślinne i dobór takich roślin, dzięki którym ogród ozdobiony jest przez cały okres wegetacji. Pod uwagę komisji będzie również brana pomysłowość i oryginalność w jego urządzeniu.

Komisja konkursowa w miesiącu czerwcu wyłoni grono wyróżniających się ogrodów, natomiast w miesiącu sierpniu dokona ponownego ich przeglądu celem ostatecznego wyłonienia finalistów.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Szaflary, a także na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibie urzędu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika konkursu karty zgłoszeniowej dostępnej na powyższej stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary (sekretariat).

Powyższe karty zgłoszeniowe należy w terminie najpóźniej do dnia 25 maja 2018r. przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Szaflary.

Serdecznie zachęcamy do podniesienia walorów estetycznych Gminy Szaflary poprzez czynny udział w powyższym konkursie. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody.

Pliki do pobrania:

Regulamin

Zarządzenie

Karta zgłoszenia

Ogrody 2018 zasady