Konkurs plastyczny „Koleją po Podhalu”

Starosta Tatrzański, Starosta Nowotarski, Burmistrz Miasta Zakopane, Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz Wójtowie Gmin Biały Dunajec, Poronin i Szaflary serdecznie zapraszają dzieci od klasy 0 do 6 do udziału w konkursie „Koleją po Podhalu”.
Głównym celem konkursu jest promocja wykorzystania alternatywnych form nisko emisyjnego transportu publicznego w życiu codziennym na terenie Podhala, ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się koleją.
Tematyka zgłaszanej plastycznej pracy konkursowej musi dotyczyć takich zagadnień jak: zachęcanie do wykorzystywania alternatywnych form transportu w życiu codziennym, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń wykonywanych przez Podhalańską Kolej Regionalną.

Spośród wszystkich nadesłanych prac (ze wszystkich gmin i miast powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego) zostaną wybrane najlepsze prace, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Najlepsze prace będą prezentowane także w połączeniach kolejowych Podhalańskiej Kolei Regionalnej. Ponadto dla klasy, która prześle największą liczbę prac zostanie przyznana nagroda dodatkowa – darmowy przejazd koleją oraz wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem.

Bardzo ważne: do Pracy Konkursowej należy załączyć oświadczenia z użyciem wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu. Brak wymaganych oświadczeń stanowi podstawę do odrzucenia pracy konkursowej.

Prace, karty zgłoszenia oraz oświadczenia należy składać w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Termin składania prac mija 25 maja 2018 r. (tj. piątek).

Regulamin Konkursu, Karta zgłoszenia oraz Oświadczenie

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *