Konkurs plastyczny „Koleją po Podhalu”

Starosta Tatrzański, Starosta Nowotarski, Burmistrz Miasta Zakopane, Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz Wójtowie Gmin Biały Dunajec, Poronin i Szaflary serdecznie zapraszają dzieci od klasy 0 do 6 do udziału w konkursie „Koleją po Podhalu”.
Głównym celem konkursu jest promocja wykorzystania alternatywnych form nisko emisyjnego transportu publicznego w życiu codziennym na terenie Podhala, ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się koleją.
Tematyka zgłaszanej plastycznej pracy konkursowej musi dotyczyć takich zagadnień jak: zachęcanie do wykorzystywania alternatywnych form transportu w życiu codziennym, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń wykonywanych przez Podhalańską Kolej Regionalną.

Spośród wszystkich nadesłanych prac (ze wszystkich gmin i miast powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego) zostaną wybrane najlepsze prace, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Najlepsze prace będą prezentowane także w połączeniach kolejowych Podhalańskiej Kolei Regionalnej. Ponadto dla klasy, która prześle największą liczbę prac zostanie przyznana nagroda dodatkowa – darmowy przejazd koleją oraz wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem.

Bardzo ważne: do Pracy Konkursowej należy załączyć oświadczenia z użyciem wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu. Brak wymaganych oświadczeń stanowi podstawę do odrzucenia pracy konkursowej.

Prace, karty zgłoszenia oraz oświadczenia należy składać w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Termin składania prac mija 25 maja 2018 r. (tj. piątek).

Regulamin Konkursu, Karta zgłoszenia oraz Oświadczenie