Poświęcenie sztandaru Związku Podhalan Oddział w Maruszynie

Sztandar do symbol świętości. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”.

Tymi słowami 2 września został poświęcony Sztandar Oddziału Związku Podhalan w Maruszynie. Oddział założony został w marcu 2017 roku. Po roku działalności ma swój sztandar, na który widnieje wizerunek Matki Bożej Śnieżnej, patronki parafii w Maruszynie.

Honorowym Członkiem Związku Podhalan był Ojciec Święty Jan Paweł II, największy z rodu Polaków przypominał, że „Górale, to jedyne w swoim rodzaju społeczeństwo, które nosi w sobie znamiona wielkiej polskiej tradycji, tak wielkiej, że trzeba, ażeby żaden obyczaj, żaden styl i moda współczesności tej wielkiej podhalańskiej tradycji nie zniszczyły i nie wyparły”. Dlatego równocześnie z poświęceniem sztandar, ślubowanie złożyli nowi członkowie Oddziału.

Nie zabrakło również delegacji z pocztami sztandarowymi ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej, ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej, pocztów sztandarowych Zarządu Głównego Związku Podhalan, oraz pocztów sztandarowych Prezesów i Przedstawicieli Związku Podhalan Oddział: Ciche, Czerwienne, Dzianisz, Gliczarów Górny, Jazowsko, Leszczyny Sierockie, Maków Podhalański, Maniowy, Miętustwo, Górali Żywieckich Milówka, Niedźwiedź, Nowe Bystre, Nowy Targ, Odrowąż Podhalański, Piekielnik, Pieniążkowice, Podczerwone Koniówka, Podszkle, Poronin, Ratułów, Skrzypne, Spytkowice, Stare Bystre, Suche, Szaflary, Witów, Zakopane przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Załuczne, Harklowa.

Podczas Mszy św. został odśpiewany Hymn Związku Podhalan Oddział Maruszyna, którego autorką jest Lucyna Cudzich.

1. Nasa Marusyno
To piykno dziedzina
Matka Bosko Śniyzno
To nasa Gaździna

2. Matko Bosko Śniyzno
Marusyńsko Pani
My som Twoje dzieci
Wstawioj się za nami

3. Teroz ześ se s nami
Na nasym sztandarze
Dajemy Ci syćka
Nase serca w darze

4. Matko Bosko Śniyzno
Tyś Nasą Gaździną
Miyj w swojej opiece
Całą Marusyną

Po uroczystościach kościelnych zgromadzeni udali się na drugą część, do remizy OSP. Tam nastąpiło symboliczne przybicie gwoździ do tablicy pamiątkowej przez gości honorowych i fundatorów. Następnie na scenie z programem artystycznym zaprezentował się Zespół Regionalny ,,Mali Marusynianie” oraz Zespół Regionalny ,,Zyngierki”. Gościom umilił czas także Kabaret ,,Marusynianki”.

Za kończenie odbyły się warsztaty edukacyjne z zakresu kultury pasterskiej i dziedzictwa przyrodniczego p.n. ,,Kondycja folkloru góralskiego w nasyj wsi„ cz.2 realizowanych w ramach projektu SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ.

W uroczystości wzięło udział wielu gości. Wśród byłych byli: ksiądz kapelan ZP Władysław Zązel, proboszcz parafii w Szaflarach, ks. Kazimierz Duraj oraz wikariusz Jacek Kucz, proboszcz parafii w Maruszynie, ks. Andrzej Kwak oraz kleryk Wojciech Leśniak, wiceprezesi Zarządu Głównego Związku Podhalan Piotr Gąsienica, Marta Zagórska oraz Andrzej Napora, sekretarz Zarządu Głównego ZP Kazimierz Bielak oraz Józef Szado członek Prezydium Zarządu Głównego, Grzegorz Czepelak chorąży Zarządu Głównego ZP, wiceprezes Koła nr 35 Maruszyna im. Stanisława Janika Anna Bartoszek, wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka, Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach Natalia Romasz, Prezes OSP Stanisław Bukowski, Radni wsi Maruszyna Anna Repa, Rafał Wilkus, Janusz Gał, dyrektorzy szkół: Jan Królczyk oraz Konrad Kuźmiński.

Prezes Oddziału Związku Podhalan w Maruszynie, Krystyna Rychtarczyk-Szczypta podziękowała wszystkim zgromadzonym w tym szczególnym, historycznym dniu za obecność, wsparcie i pomoc podczas przygotowań.

Opr.i fot.: Natalia Romasz