Dla Niepodległej…

Szaflarzanie uczcili 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości koncertem patriotycznym, który odbył się 14 października w kościele św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego w asyście Nowotarskiego nauczycielskiego Chóru Gorce oraz pocztów sztandarowych ze wszystkich jednostek OSP gminy Szaflary oraz szkół z gminy Szaflary. Wójt gminy Rafał Szkaradziński powitał zgromadzonych gości oraz złożył na ręce ks. proboszcza Kazimierza Duraja list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął Patronat Narodowy nad koncertem.
Następnie przez zgromadzonymi słuchaczami wystąpili młodsi i starsi artyści z gminy Szaflary oraz goście, którzy zaprezentowali przygotowane specjalnie na tę uroczystość utwory.
Solistki Magdalena Panek oraz Aleksandra Lichaj swoim śpiewem wprowadziły słuchaczy w podniosły nastrój, Dorota Adamczyk, poetka regionalna, wyrecytowała dwa swoje autorskie wiersze, a uczniowie z Bańskiej Niżnej pod opieką Stanisława Bieleckiego przygotowali montaż słowno-muzyczny. Również Nowotarski nauczycielski Chór Gorce pod dyrygenturą szaflarzanki Joanny Szczerby zaprezentował kilka utworów.
Na zakończenie wspólnie zaśpiewali i zagrali: chór parafialny z Szaflar pod opieką s. Kamili, zespół Skrzypnianki pod opieką Moniki Peciak, Gminna Orkiestra Dęta pod opieką Aleksandry Cabaj oraz muzycy Piotr Urzędowski, Wojciech Inglot i Wojciech Mrowca wraz z wokalistą Mirosławem Witkowskim.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. posłowie RP Jan Duda i Edward Siarka, wicestarosta nowotarski Władysław Tylka oraz pozostali goście.
Koncert był jednocześnie posumowaniem warsztatów muzycznych, które odbywały się w Bożej Zagrodzie w Szaflarach i zorganizowane zostały w ramach projektu „Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę” VII-edycja.
W tym dniu obchodzono także XVIII Dzień Papieski, dla upamiętnienia tego dnia wszyscy wspólnie odśpiewali ulubioną pieśń Papieża Polaka – Barkę.