Sesja inauguracyjna nowej Rady Gminy w Szaflarach

Wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński wraz z nową Radą Gminy złożyli uroczyste ślubowanie.

Nowi radni odebrali na uroczystej sesji Rady Gminy zaświadczenia o wyborze na radnego z rąk przewodniczącej gminnej komisji wyborczej Anny Repy. Otrzymali je: Antoł Maria, Fatla Bartłomiej, Furczoń Wacław, Gał Janusz, Guśpiel Helena, Jurzec Janusz, Łukaszczyk Władysław, Palka Joanna, Piszczór Wojciech, Tylka Andrzej, Waras Adam, Wąsik Stanisław, Wątorek Jacek, Wilkus Rafał, Zalińska-Sikoń Barbara.
Wszyscy radni złożyli ślubowanie, które kończyli słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.

Kolejną kadencję przewodniczącym Rady został radny Stanisław Wąsik, który podziękował za oddane głosy i przypomniał, że jako Radni Gminy powinni być zjednoczeni mając w perspektywie realizację w każdym sołectwie różnych pomysłów i udogodnień dla mieszkańców, jednocześnie złożył gratulację Rafałowi Szkaradzińskiemu ponownego objęcia stanowiska Wójta Gminy Szaflary. Zaznaczył także że pełnienie obowiązków wójta gminy nie jest łatwe, trzeba zmierzyć się z wieloma problemami, które dotykają naszą gminę. Życzył mu także dalszych sukcesów w pracy. W tajnym głosowaniu radni wybrali wiceprzewodniczącą, którą została radna Joanna Palka oraz wiceprzewodniczącego, którym został radny Janusz Gał.

Na zakończenie pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy, wójt Rafał Szkaradziński podziękował mieszkańcom za oddane na niego i radnych głosów w minionych wyborach. Zaznaczył także, że nie będzie nadużywał zaufania którym obdarzyli go mieszkańcy gminy. Wójt skierował również podziękowania do swoich współpracowników, do jednostek podległych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, Ośrodkowi Zdrowia, a także do dyrektorów wszystkich szkół, strażaków, prezesów stowarzyszeń i klubów sportowych za współpracę przy realizacji różnych zadań. Największe podziękowania złożył jednak rodzinie za wsparcie oraz zrozumienie. Radnych Gminy zaprosił do współpracy w osiąganiu wspólnych celów, aby jak najwięcej potrzeb mieszkańców gminy można było zrealizować. Przypomniał również że zarówno on jak i pracownicy Urzędu Gminy chętnie służą pomocą wszystkim mieszkańcom.

Na zakończenie sesji wójt Rafał Szkaradziński wręczył sołtysom wsi flagi Polski przekazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, którą w informacji przesłanej do Wójta napisał „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, symbol naszej tożsamości, państwowości oraz znak naszego przywiązania do Ojczyzny która współtworzą lokalne wspólnoty będzie stale obecna pośród nas, a zwłaszcza w roku obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości. Niech w roku wielkiego narodowego jubileuszu biało czerwona flaga ozdobi nasze domy i połączy nas wokół wspólnego celu jakim jest pomyślność i dobro Polski.”