Gminny Konkurs Piosenki „Na Góralskom Nute” dla przedszkolaków

Górole, górole, góralsko muzyka,
Cały świat obeńdzies, ni ma takiej nika!”

Tak to dumnie śpiewały przedszkolaki 26 marca 2019 roku w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach podczas I GMINNEGO KONKURSU „NA GÓRALSKOM NUTE”.

Ten rok szkolny dla Gminnego Przedszkola w Szaflarach jest rokiem szczególnie ważnym, gdyż w ramach innowacji pedagogicznej „Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje” realizujemy zadania kształtujące do wartości. Ponadto priorytetem naszych działań jest kultywowanie tradycji regionu oraz rozbudzanie w dzieciach poczucia własnej tożsamości regionalnej. W związku z tym bardzo się cieszymy z tak dużego zainteresowania i licznego udziału przedszkolaków oraz ich opiekunów i rodziców w zorganizowanym przez nas wydarzeniu. W Gminnym Konkursie Piosenki wzięły udział przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu Gminy Szaflary. Komisja konkursowa wysłuchała 37 wystąpień młodych artystów w wieku od 3 do 6 lat. Celem Konkursu było rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu podhalańskiego, wspieranie zainteresowań wokalnych dzieci oraz aktywizacja oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli:
Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński,
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Alicja Pilny – inspektor oświaty, w zastępstwie za Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego,
Jolanta Piszczek, w zastępstwie za Marię Piszczek – Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach,
Iwona Gal – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,
Maria Gałdyn – długoletnia Dyrektor Gminnego Przedszkola w Szaflarach

Wspaniałe występy oceniała Komisja w składzie:
Przewodnicząca: Marta Zagórska – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, instruktor zespołów regionalnych;
Członek Komisji: Barbara Zalińska-Sikoń – kierownik i instruktor dziecięcych zespołów regionalnych;
Członek Komisji: Adam Dziadkowiec – muzyk zespołu „Zwyk” oraz członek zespołu regionalnego „Góralsko brać”.
Komisja dokonała oceny w czterech kategoriach wiekowych: 3, 4, 5, 6 lat według następujących kryteriów: muzykalność – walory głosowe, interpretacja i osobowość sceniczna uczestnika, opanowanie pamięciowe utworu, odpowiedni strój regionalny.
Po naradzie Komisja wyłoniła laureatów I, II, III miejsca w czterech kategoriach wiekowych oraz przyznała 3 wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody za udział.
W kategorii 3-latków:
I miejsce: Tomasz Wróbel z Gminnego Przedszkola w Szaflarach
II miejsce: Paulina Gałdyn z Gminnego Przedszkola w Szaflarach
III miejsce: Alicja Bafia z Przedszkola z Widokiem w Zaskalu
Wyróżnienie:
Adam Piszczór z oddziału przedszkolnego przy SP w Skrzypnem
W kategorii 4-latków:
I miejsce: Zuzanna Zarycka z Gminnego Przedszkola w Szaflarach
II miejsce: Jakub Kopieć z Gminnego Przedszkola w Szaflarach
III miejsce: Klemens Kasprzak-Kuros z Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Szaflarach
W kategorii 5-latków:
I miejsce: Natalia Pawlikowska z oddziału przedszkolnego przy SP w Bańskiej Niżnej
II miejsce: Izabela Migiel z oddziału przedszkolnego przy SP w Skrzypnem
III miejsce: Marta Majdanik z oddziału przedszkolnego przy SP w Borze
Wyróżnienie:
Karol Gał-Zagórski z Przedszkola z Widokiem w Zaskalu
W kategorii 6-latków:
I miejsce: Wiktoria Mrugała z oddziału przedszkolnego przy SP w Maruszynie Górnej
II miejsce: Zuzanna Migiel z oddziału przedszkolnego przy SP w Skrzypnem
III miejsce: Kornelia Gałdyn z oddziału przedszkolnego przy SP w Szaflarach
Wyróżnienie:
Joanna Gacek z oddziału przedszkolnego w Zaskalu

Na zakończenie Dyrektor Gminnego Przedszkola w Szaflarach Katarzyna Pająk-Budz złożyła serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włożyli swój wkład pracy w przygotowanie i organizację konkursu. Nauczyciele przygotowujący dzieci do Konkursu otrzymali podziękowania, a Komisja pamiątkowe upominki.
Wójt Gminy Szaflary przekazał wszystkim uczestnikom słodycze, za które bardzo dziękujemy.
Z całego serca pragniemy podziękować także:
Radzie Rodziców Gminnego Przedszkola w Szaflarach za przygotowanie poczęstunku,
Gminnemu Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach za zakup upominków dla dzieci oraz wsparcie finansowe konkursu,
Gminnej Bibliotece Publicznej w Szaflarach, która wsparła konkurs finansowo,
Karczmie „Zadyma”, która ufundowała bezpłatne wejścia dla zwycięzców i ich rodzin do „Spiskiej Krainy” w Niedzicy,
Przedstawicielom „Gorącego Potoku” i „Term Szaflary”, którzy ufundowali bezpłatne wejścia na baseny.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie oraz gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!
Opr. i fot.: Anna Luberda