Światłowód w Gminie Szaflary

Urząd Gminy Szaflary zachęca do zgłoszenia zapotrzebowania na światłowód na stronie https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ Dzięki takim zgłoszeniom nastąpi przyspieszenie inwestycji na terenie Gminy Szaflary.

Po wejściu na stronę w prawym górnym rogu pojawi się okienko ZGŁOŚ POPYT, po jego naciśnięciu ukaże się tabela z danymi adresowymi, które należy skrupulatnie wypełnić. W punkcie PRĘDKOŚĆ INTERNETU należy wybrać 100 Mb/s, zaznaczyć okienko NIE JESTEM ROBOTEM, a następnie zatwierdzić przyciskiem ZGŁOŚ POPYT w prawym dolnym rogu.

Dziękujemy za zaangażowanie w sprawy mające na celu nasze wspólne dobro.