III Rajd Konfederacji Tatrzańskiej i Dywizji Górskiej

Już po raz trzeci w Szaflarach odbył się Rajd Konfederacji Tatrzańskiej i Dywizji Górskiej organizowany przez Stowarzyszenie Historii Spytkowic. Patronat nad Rajdem objął Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński.

7 czerwca na Rynku w Szaflarach spotkały się drużyny ze szkół Gminy Szaflary oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu, aby wspólnie wziąć udział w Rajdzie. Po krótkiej modlitwie ks. proboszcza Adama Biłki ze Skrzypnego i przemówieniach zebranych gości złożono kwiaty pod pomnikiem Augustyna Suskiego – założyciela Konfederacji Tatrzańskiej i odśpiewano hymn. Zanim jeszcze uczniowie ruszyli w trasę, mieli okazję zobaczyć inscenizację związaną z Konfederacją Tatrzańską, którą przedstawiła Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”.

Na trasie Rajdu uczestnicy wykonywali zadania i odpowiadali na pytania za które otrzymywali punkty. Były pytania o historię Konfederacji, zadania z dziedziny ekologii i topografii terenu oraz zadania sprawnościowe. Sami też za pomocą oznaczeń i mapki topograficznej musieli znaleźć wszystkie punkty kontrolne i dotrzeć do mety, gdzie czekała na nich grochówka. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i dyplomy a najlepsze drużyny puchary Rajdu i medale.

Głównym celem rajdu było poznanie genezy powstania podziemia konspiracyjnego na Podhalu podczas II wojny światowej, przypomnienie o bohaterstwie Górali podczas wojny, kultywowanie pamięci o ludziach walczących o wolność Podhala i Polski, a także promocja aktywnego spędzania czasu.