Spotkania filmowe w Gminie Szaflary

Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Szaflary oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zapraszają na kino plenerowe w Gminie Szaflary w każdą sobotę do końca września!

Szczegółowe informacje na plakacie oraz na stronie GCKPiT w Szaflarach. Zapraszamy do śledzenia strony oraz wydarzenia na Facebooku!

Wydarzenie dofinansowane jest w ramach: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja pt. „Spotkania filmowe w gminie Szaflary” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Cel operacji „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Szaflary poprzez utworzenie nowej oferty spędzania wolnego czasu dla różnych grup mieszkańców i turystów”.