Zapraszamy na Piknik sportowy w Sercu Podhala

LKS Szaflary oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zaprasza na Piknik sportowy w Sercu Podhala, który odbędzie się 29 i 30 czerwca 2019 r. na boisku LKS Szaflary.

Szczegóły na plakacie!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja pt. „Szaflary na Weekend – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Cel operacji „Poprawa oferty spędzania wolnego czasu i integracji mieszkańców poprzez organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w Gminie Szaflary”