Parafianie pożegnali ks. Mirosława Mężyńskiego

Siedem lat posługi kapłańskiej i duszpasterskiej ks. Mirosława Mężyńskiego, proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Bańskiej Wyżnej minęło bardzo szybko. Niestety, nadszedł czas pożegnania się i podziękowania za trud i wysiłek, jaki włożył w parafię.

Pożegnanie dotychczasowego proboszcza parafii w Bańskiej Wyżnej odbyło się 30 czerwca 2019 r., przy licznym udziale mieszkańców. Wzruszeni parafianie dziękowali nie tylko za posługę kapłańską i duszpasterską, ale także za dobroć i troskę, oraz za wysiłek jaki włożył w to, by nasza świątynia wyglądała jak najpiękniej. Po mszy św. mieszkańcy wraz z księdzem proboszczem spotkali się na wspólnym poczęstunku przygotowanym przez Radę Parafialną i mieszkańców. Ks. Mirosław Mężyński zwolniony z urzędu proboszcza parafia Bańska Wyżna, mianowany został proboszczem parafii Kwaczała.

Czcigodny Księże Mirosławie!

Minyno juz casu trochę, choć dlo nos to jesce za mało. Jesce Wos tutok na dluzyj zatrzymać by się przydało. Choć wiemy ze takiy Wase z serca płynące wezwanie, ze moze Wos tys potrzebują inni parafianie. A jednak siy smucom dziś serca, ale bedziemy Wos zawse w nasej modliwie pamiętać.

Przypotrzciy siy kielo ludzi, przyslo na to pozegnanie, syckim siy swiycom locy, dlo syckik to smutne rozstaniy. Wieś calo dziś porusono, i dzieci, dorośli i starsi. Ni mieli my takiego probosca co ło parafie tak walczy. Plebania stoi nowiutko, parking zrobiony dookoła, cobymy mogli bezpiecniy przyjechać na mszę do kościoła. Wymieniać tak mozna bez miary, probosca dobrego my mieli, ale po siedmiu rokak do innyj parafii Go wziyni. Pozwólcie ze siy krapecke wspólnie dziś posmucimy zanim Wos ksieze proboscu z Banscanskiej ziymi puscimy . Ale coby nie było ze ino fcemy żałować pragniemy Wom z serca całego scyrze dziś podziękować. Za troskę, za miłość, za Wasom wiarę, za Wase otwarte serce wspaniałe, za pomoc i radę, za dobroć płynącą i za modlitwe nieustającą. Za te kozania, za kolendowanie, za choryk w potrzebie tys odwiedzanie. Za syckiy pogrzeby, śluby i chrzciny, za święta komunię, odpuscanie winy. Za całą posługę Wasom kaplanie, za wspólne miesiecne życzeń śpiewanie. Za msze dodatkowe, za żarty casami i zesciy wytrzymol az tak długo z nami. Kochany nas ksieze! Krapke zalujemy ale tom decyzje scyrze sanujemy. Chyba kozdy z tela co Wos znol choć kwile, wspominol Wos bedzie zawse cule, mile. I Wy nos tys miejciy w pamięci, modlitwie i na nasom Banskom casami zajrzyjcie. Duzo by tak godac, a tu koncyc trzeba. Niek Wom sycka świeci blogoslawiom z nieba. Niek Wos Matka Bosko do serca utuli cobysciy siy haniok ksieze dobrze culi. A tys zza granicy mociy pozdrowienia i Wom dziś składają serdecne życzenia.

Śpiewka na pożegnanie

1. Kiesciy tu na Bańskom zawitali
Sycka Wos radośnie tak witali
Banscanie do sobiy tak pedzieli
Będziemy dobrego księdza mieli

2. Tak jak to pedzieli tak się stało
Takiego probosca brakowało
Takiego co lowce poprowadzi
Ło syckik zatroscy i doradzi

3. Bylesciy nojlepsym przewodnikiem
A nasym han z Bogiem dyc łącnikiem
Ze złota serdusko, pomoc wielko
I Bańsko Wom za to strasniy wdziecno

4. Niekze Wos Duch Święty dobrze wiedzie
Niekze Wom han księdze dobrze bedziy
My tu siy malucko posmucimy
Reste siy za Wami pomodlimy

5. Fatimsko Maryja niek Wos chroni
Łod złego syckiego niek lobroni
Cynciy tom powinność ftorom mociy
A nasom parafie dobrze bocćiy

Autorami tekstów jest Dominika Rzadkosz z Bańskiej Wyżnej mieszkająca obecnie w Londynie