Proekologiczne działania gminy Szaflary

Rok 2019 był w Gminie Szaflary Rokiem Ekologii i Świadomości dotyczącej dbania o środowisko. Przy współpracy Gminy Szaflary i Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, ze szkołami z terenu gminy podjęto szereg działań mających na celu uświadamianie dzieci, młodzieży i dorosłych jak nasze zachowania wpływają na przyrodę i co robić, aby świat, który nas otacza był jeszcze piękniejszy.

Przy współpracy ze wszystkimi szkołami z terenu gminy, zorganizowane zostały konkursy przybliżające uczniom zagadnienia związane z ekologią i dbaniem o środowisko. Laureaci pierwszych trzech miejsc ze starszych klas, w październiku 2019 r., w nagrodę wzięli udział w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie zobaczyli około 400 multimedialnych i interaktywnych eksponatów i mogli eksperymentować. Podczas zwiedzania Centrum Nauki Kopernik młodzież, podzielona na grupy, wzięła udział w laboratoriach chemicznych, fizycznych oraz robotycznych. Jedną z atrakcji było także odwiedzenie planetarium, w którym uczestnicy mogli obejrzeć film „Początek Ery Kosmicznej 3D” o fascynującej historii lotów kosmicznych oraz o rywalizacji dwóch mocarstw – ZSRR i USA w zdobywaniu kosmosu.

Laureaci konkurów w młodszych grupach wiekowych otrzymali nagrody rzeczowe w postaci publikacji oraz drobne upominki. Rozdanie nagród odbyło się w budynku Urzędu Gminy Szaflary. Rafał Szkaradziński Wójt Gminy Szaflary, wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody laureatom i podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w działania ekologiczne, zachęcając przy tym do dalszego dbania o otaczający nas Świat.

Jednym z działań proekologicznych były także organizowane przy współpracy z GCKPiT wyjazdy do Elektrowni Wodnej w Niedzicy i do Geotermii Podhalańskiej. Podczas zwiedzania obiektów uczniowie pod okiem przewodników poznawali tajniki działania tych miejsc, mogli zobaczyć odwiert geotermalny, spacerowali wzdłuż korony zbiornika wodnego oraz obserwowali pracę generatorów, turbin i transformatorów elektrycznych, które zamieniają energię wód na energię elektryczną.

Grupa uczniów z gminy Szaflary na początku września, wzięła ponadto udział w warsztatach edukacji ekologicznej, które odbyły się w auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas zajęć, które zostały podzielone na różne tematy, uczniowie dowiedzieli się m.in. jak tworzy się smog oraz mogli zobaczyć jak wygląda tlen czy azot – dwa główne składniki powietrza, którym oddychamy. Dla kolejnej grupy uczniów gminy Szaflary, w Szkole Podstawowej w Skrzypnem, odbyły się warsztaty ekologiczne, podczas których, dzieci i młodzież uczyły się jak segregować odpady, poznawali źródła energii odnawialnej, uczyli się oszczędzać wodę i energię oraz jak zmniejszać ilość odpadów.

Poprzez realizację wszystkich wspomnianych działań udało się stworzyć proekologiczne wzorce zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz ukształtowano postawy, wartości i przekonania, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska, dzieci i młodzież zdobyły i poszerzyły wiedzę oraz umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska i poprawy jego stanu, wypromowano także dobre metody, pomysły i doświadczenia z zakresu metodyki i edukacji ekologicznej oraz pozwolono uczestnikom na aktywne zbliżenie się do natury co dało bliższe i pełniejsze poznanie związków człowieka z otaczającym go środowiskiem na poziomie istotnego, indywidualnego doświadczenia.

Działania ekologiczne w Gminie Szaflary zostały zrealizowane w ramach realizacji projektu „Z Ekologią za Pan brat” dofinansowanego z WFOŚiGW w Krakowie.