„Nasze Dziedzictwo – konkurs archiwalnych zdjęć i pamiątek z okresu I wojny światowej”

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zaprasza serdecznie do udziału w konkursie „Nasze Dziedzictwo – konkurs archiwalnych zdjęć i pamiątek z okresu I wojny światowej”.

Konkurs skierowany do mieszkańców Gminy Szaflary oraz mieszkańców Obec Podbiel – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Celem konkursu jest zebranie archiwalnych materiałów i pamiątek historycznych dotyczących dziejów miejscowości, zapisów pieśni historycznych, a także wspomnień rodzinnych obrazujących historię, wydarzenia i kulturę z okresu I wojny światowej. Poprzez pamiątki rozumiane są wszystkie zdjęcia lub skany fotografii, pamiątek oraz artefaktów (np.: list, fotografia, pamiętnik, przedmioty militarne, rysunek, muzyka, rzeźba itp.), a także spisane doświadczenia, przeżycia, spostrzeżenia odnoszące się w bezpośredni lub też pośredni sposób do tego okresu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • I etap – zgłoszenie danej pamiątki do konkursu telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, tel: 18 2754723, e-mail: gckpit@szaflary.pl
  • II etap – wykonanie przez organizatorów Konkursu zdjęć danych przedmiotów, w miejscu wskazanym przez Zgłaszającego i przedstawienie ich do oceny Jury.
  • III etap – wybranie przez Jury pamiątek, które zostaną zamieszczone w publikacji.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2020 roku.

Z zebranych materiałów powstanie polsko-słowacka publikacja na temat dziedzictwa historycznego Gminy Szaflary i Obec Podbiel.

Regulamin konkursu PL

Regulamin konkursu SK