Zachęcamy do udziału w konkursie BOŚ „Postaw na słońce”!

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w VII edycji ogólnopolskiego projektu ekologicznego „Postaw na Słońce” organizowanego przez Bank Ochrony Środowiska.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Na projekt składają się dwa ogólnopolskie konkursy – BADAWCZYFILMOWY. Oba skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

Szczegóły obydwu konkursów znajdują się na stronie https://postawnaslonce.pl/