Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021!

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach otrzymało dofinansowanie w wysokości 14 000,00 zł na realizację zadania pn. „Festiwal Regionalnych Zespołów Teatralnych w Sercu Podhala”.

Zadanie będzie polegało na organizacji Festiwalu Regionalnych Zespołów Teatralnych z terenu powiatu nowotarskiego, podczas którego swoje umiejętności aktorskie zaprezentują zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli pasjonaci kultury Podhala. Podczas Festiwalu uczestnicy będą prezentować sztuki gwarowe, inscenizacje tekstów literackich oraz widowiska charakterystyczne dla regionu Podhala.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż rok wcześniej)! Wyłoniono 308 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych.