Zapraszamy na Podhalańską Bitwę Smaków!

Gmina Szaflary przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Rozwoju Gminy Szaflary”, Kołem Gospodyń Wiejskich Szaflary i Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach serdecznie zapraszają na Podhalańską Bitwę Smaków do której staną koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu nowotarskiego. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 na Błoniach Szaflarzańskich (plac pod pomnikiem Św. Andrzeja Apostoła).

W programie degustacja potraw, strefa dla dzieci, strefa gastronomiczna, występ Gminnego Młodzieżowego Zespołu Góralskiego oraz zabawa taneczna z zespołem Kumple Janosika.

Zapraszamy także Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu nowotarskiego, które jeszcze nie przesłały swoich zgłoszeń, do udziału w konkursie!

Regulamin Podhalańskiej Bitwy Smaków

Formularz zgłoszenia

Wydarzenie realizowane w ramach operacji pt. „Podhalańska Bitwa Smaków”, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez organizację lokalnych inicjatyw promujących walory kulturalne i kulinarne do dnia złożenia wniosku o płatność końcową”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.