Nowy obiekt w Szaflarach otwarty!

W GRUDNIU 2022 ROKU ZAKOŃCZONO PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ NOWEJ HALI SPORTOWEJ Z WIDOWNIĄ NA 300 OSÓB

BUDYNEK SZKOŁY ZYSKAŁ DODATKOWE SALE LEKCYJNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYGOSPODAROWANO MIEJSCE NA NOWE, PRZESTRONNE SIEDZIBY DLA:

  • GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
  • ORAZ GMINNEGO CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI

DZIĘKI WINDOM, POCHYLNIOM ORAZ ODPOWIEDNIM PARAMETROM POMIESZCZEŃ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I STARSZE BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ Z OBIEKTU BEZ PRZESZKÓD

Wartość inwestycji to prawie 11 mln zł z czego 8 mln zł sfinansowane zostało ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu
pt. „Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą”, a 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.