Wyniki V Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych – protokół

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej V Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych

Maruszyna 2023

W dniu 29 stycznia 2023 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie odbył się V Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych.

ORGANIZATORZY:

  • Związek Podhalan Oddział Maruszyna
  • Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

Patronat honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Szaflary

CELEM KONKURSU BYŁO:

  • popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
  • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
  • integrowanie społeczności lokalnej
  • stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach, parafiach z terenu gminy Szaflary

Na scenie zaprezentowało się jedenaście podmiotów wykonawczych. Uczestnicy występowali zarówno w kategorii gwarowej jak i literackiej. Był też jeden występ anglojęzyczny.

Uczestników oceniała komisja w składzie:

  • Przewodnicząca komisji Paulina Peciak – kierownik Uczelnianego Zespołu Góralskiego „Młode Podhale” działającego przy PPUZ w Nowym Targu
  • Iwona Gal – Dyrektor GCKPiT w Szaflarach
  • Mateusz Buła – Prezes Związku Podhalan Oddział Łopuszna

Kategorie i wyniki:

kategoria gwarowa:

I miejsce – ,,Watra” – zespół regionalny z Bańskiej Wyżnej

II miejsce – ,,Zyngierki” – zespół regionalny z Maruszyny Dolnej

III miejsce – ,,Mali Zaskalanie” – zespół regionalny z Zaskala

Wyróżnienie:

Niźniobańscanie” – zespół regionalny z Bańskiej Niżnej

Mali Skrzypnianie” – zespół regionalny ze Skrzypnego

kategoria literacka:

I miejsce – „Bajkowisko” – uczniowie ze SP w Maruszynie Górnej

II miejsce – Szkolna Grupa Teatralna z Szaflar

III miejsce – „Trzecioklasiści” ze Skrzypnego

Wyróżnienie:

Dzieci z Bańskiej Niżnej”

Uczniowie SP w Maruszynie Dolnej” – grupa starsza

Uczniowie SP w Maruszynie Dolnej” – grupa młodsza

Ponadto Komisja konkursowa postanowiła przyznać indywidualne wyróżnienia dla:

Szymona Chramca z grupy „Trzecioklasistów” ze Skrzypnego za rolę diabła poety

Martyny Staszel z Zespołu Regionalnego „Niźniobańscanie” za rolę anioła muzykanta

Michała Kułacha z Zespołu Regionalnego „Watra” za rolę żyda z turoniem

Nikoli Wyroby z grupy „Dzieci z Bańskiej Niżnej” za rolę gaździny

Katarzyny Furtak ze Szkolnej Grupy Teatralnej z Szaflar za rolę czwartego króla

Kingi Parzątki z grupy „Uczniów SP w Maruszynie Dolnej” za rolę anioła

Daniela Karwaczki z Zespołu Regionalnego „Zyngierki” za rolę bacy

Marcina Strzępa z Zespołu Regionalnego „Mali Zaskalanie” za wszechstronność granych postaci

Błażeja Wilkusa z „Bajkowiska” ze SP w Maruszynie Górnej za rolę Heroda

Jakuba Luberdy z Zespołu Regionalnego „Mali Skrzypnianie” za taniec

Jana Bartoszka z grupy „Uczniów ze SP w Maruszynie Dolnej” za rolę świętego Józefa.

Komisja wyraża zadowolenie z dużego zainteresowania dzieci i młodzieży w przeglądzie. Uważa również, że poziom tegorocznego przeglądu był wysoki i wyrównany. N pochwałę zasługuje różnorodność przedstawień, dowcip sytuacyjny oraz oddanie autentyczności i wierności tradycji.

Komisja zachęca do prezentacji grup kolędniczych w tradycyjnej formie, pojawiającej się dawno w poszczególnych wsiach gminy.

Komisja zwraca uwagę na odejście od podawania na scenie mikrofonu „z ręki do ręki”, co spowalnia tempo akcji prezentowanego spektaklu i zachęca do ćwiczeń dykcji oraz emisji głosu.

Komisja dziękuje wszystkim instruktorom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do Konkursu. Gratulujemy ogromu pracy włożonej w zachowanie tradycji, gwary i śpiewu. Organizatorom dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu

Galeria zdjęć z V Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych w Maruszynie dostępna będzie na stronie internetowej – www.gckpit.szaflary.pl, www.szaflary.pl oraz na Facebook’u.

Komisja Artystyczna:

Paulina Peciak

Kierownik Zespołu „Młode Podhale” przy PPUZ w Nowym Targu

Iwona Gal

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach

Mateusz Buła

Prezes Związku Podhalan Oddział w Łopusznej

Protokół 2023