Otrzymaliśmy dofinansowanie na poprowadzenie Ogniska Muzyki Góralskiej w Bańskiej Wyżnej!

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 17 580,00 zł na poprowadzenie Ogniska Muzyki Góralskiej w Bańskiej Wyżnej!

Zadanie będzie realizowane dzięki 100% dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu „Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego” edycja 2024. Zadanie będzie polegać na organizacji cyklu warsztatów nauki gry na instrumentach pasterskich oraz zajęć z gwary i poezji góralskiej!

Program „Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego” organizowany jest po raz trzeci przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Jego celem jest propagowanie umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach, śpiewu i tańca wśród osób w każdym wieku. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 20 organizacji z całej Polski, które łącznie zgłosiły 21 projektów.

O szczegółach realizowanego przez nas zadania będziemy informować na bieżąco na Facebooku!

Zdjęcie: www.nimit.pl