Mali Marusynianie

Zespół Mali Marusynianie został założony w 1991 r. Członkami zespołu są uczniowie szkoły podstawowej w Maruszynie Górnej.

Grupa liczy około 30 członków. Zespół „Mali Marusynianie” tańczy i śpiewa prezentując folklor tradycyjny Skalnego Podhala. W programach można dostrzec wiele elementów związanych z zabawą i humorem, połączonych z tańcem i muzyką. Zespół bierze udział również w gminnych przeglądach zespołów dziecięcych oraz występuje tradycyjne co roku na Dniu Górala i innych imprezach organizowanych w Maruszynie.
Oprócz tańca i śpiewu zespół prezentuje różne obrzędy i tradycje w widowiskach teatralnych.

Zespół prowadzą Barbara i Krzysztof Kowalczykowie. Prowadzone są także zajęcia nauki gry na instrumentach ludowych, instruktorem jest Bartłomiej Fatla.