Watra

Zespół „Watra” powstał w 1996 r. Skupia wokół siebie 30 członków (dzieci i młodzież) z Bańskiej Wyżnej.

Repertuar zespołu opiera się na folklorze Skalnego Podhala. Dzieci w zespole uczą się tradycyjnego śpiewu, tańca a także gwary góralskiej, mają również możliwość poznania miejscowych zwyczajów i obrzędów. Przy zespole działa również szkółka gry na instrumentach ludowych. Zespół występował m.in. w Poddębicach, na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej, w Nowym Targu, w Borze, w Kościelisku, Bustryku, Białym Dunajcu, Czarnym Dunajcu, Szaflarach, Krościenku, a także na Wegrzech w miejscowości Herencseny i w Podbielu na Słowacji. Brał udział w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie Podhala gdzie zdobył liczne nagrody.

W 2014 oku wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem razem ze znaną artystką Małgorzatą Babiarz znaną jako Megitza. Zespół ma na swoim koncie m.in. „Złotą Maskę” – najwyższą nagrodę na Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu. Zespół „Watra” jest również obecny na uroczystościach kościelnych i państwowych, a także bierze udział w returns & exchanges policydessin a faire sur une coque de telephonehandyhüllen designrecommended reading imprezach charytatywnych pomagając potrzebującym.

Zespół wystąpił także gościnnie w teledysku do piosenki Piykne góry, piękne pola wspólnie z zespołem Wolanianki.

Wybrane osiągnięcia:
*VI Tatrzański Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Złote Kierpce” 2015 – Srebrne kierpce (II miejsce)
*XXIV Przednówek w Polanach 2016 – kat. przegląd śpiewu pasterskiego Srebrny Polaniorski Zbyrcok (II miejsce)
*I Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych 2018 – II miejsce
*udział w Konkursie na „Najpiękniejszy Warkocz” w ramach 45. Poroniańskiego Lata 2019
*III Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych 2020 – I miejsce

Zespół prowadzą Małgorzata Chodorowicz i Paweł Skupień. Prowadzone są także zajęcia nauki gry na skrzypcach, instruktorem jest Bartłomiej Fatla.

Instruktor zespołu Paweł Skupień wziął udział w konkursie par tanecznych 48. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskie w 2020 roku gdzie wraz z partnerką Weroniką Cukier zdobyli wyróżnienie.