Watra

Zespół „Watra” powstał w 1996 r. Skupia wokół siebie 30 członków (dzieci i młodzież) z Bańskiej Wyżnej.

Repertuar zespołu opiera się na folklorze Skalnego Podhala. Dzieci w zespole uczą się tradycyjnego śpiewu, tańca a także gwary góralskiej, mają również możliwość poznania miejscowych zwyczajów i obrzędów. Przy zespole działa również szkółka gry na instrumentach ludowych. Zespół występował m.in. w Poddębicach, na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej, w Nowym Targu, w Borze, w Kościelisku, Bustryku, Białym Dunajcu, Czarnym Dunajcu, Szaflarach, Krościenku, a także na Wegrzech w miejscowości Herencseny i w Podbielu na Słowacji. Brał udział w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie Podhala gdzie zdobył liczne nagrody. W 2014 oku wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem razem ze znaną artystką Małgorzatą Babiarz znaną jako Megitza. Zespół ma na swoim koncie takie osiągnięcia jak: „Srebrny Zbyrcok” na Przednówku w Polanach w Kościelisku, „Srebrne Kierpce” na Tatrzańskim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „O Złote Kierpce” w Zakopanem, „Złotą Maskę” – najwyższą nagrodę na Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu oraz I i II miejsce na Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Maruszynie w 2018 roku. Zespół „Watra” jest również obecny na uroczystościach kościelnych i państwowych, a także bierze udział w imprezach charytatywnych pomagając potrzebującym.

Zespół prowadzą Małgorzata Chodorowicz i Paweł Skupień. Prowadzone są także zajęcia nauki gry na skrzypcach, instruktorem jest Bartłomiej Fatla.