Logo Gminy Szaflary – Serce Podhala GMINA SZAFLARY

serce podhala bez tłaNowe logo zostało przygotowane jako element systemu identyfikacji wizualnej Gminy Szaflary oraz uzupełnienie dla podstawowego symbolu gminy, jakim jest herb. W praktyce oznacza to, że nowe logo zastąpi całkowicie wszystkie stosowane do tej pory znaki graficzne promujące gminę w komunikacji reklamowej i marketingowej. Natomiast herb gminy Szaflary stosowany będzie nadal w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek oraz powagę. Herb będzie stosowany w oficjalnej korespondencji urzędowej, w celach reprezentacyjnych oraz czynnościach objętych protokołem dyplomatycznym.

Gmina Szaflary została przedstawiona jako Serce Podhala. Podkreślono w ten sposób jej niezwykłą lokalizację – znajduje się niemal w geograficznym centrum regionu, z doskonałym dojazdem do każdej jego części – od nas wszędzie blisko, do nas blisko każdemu. Serce Podhala odnosi się również do historycznej i kulturowej wartości terenów gminy Szaflary, która na trwałe zagościła w świadomości Górali.

Forma znaku jest połączeniem serca i elementu góralskiej symboliki, doskonale znanego na zewnątrz i kojarzonego z Podhalem – parzenicy. Oba te znaki połączone zostały i przedstawione w nowoczesnej, lekkiej formie – oddającej zdolność mieszkańców do łączenia i przeplatania ze sobą tradycji i nowoczesności.

Kolorystyka również ma znaczenie. Zielony nawiązuje do wyjątkowych walorów krajobrazowych i turystycznych terenów Gminy Szaflary. Czerwony to nawiązuje do geotermalnego ciepła, drzemiącego w głębi ziemi.

Prace nad przygotowaniem znaku zostały oparte na następujących założeniach:
GMINA SZAFLARY to:

  • Serce Podhala
  • atmosfera sprzyjająca mieszkańcom i odwiedzającym
  • gmina o unikalnej lokalizacji
  • gmina o ogromnym znaczeniu dla regionu
  • miejsce bogate w tereny zielone i tereny przeznaczone do aktywnego wypoczynku
  • atrakcyjne miejsce do mieszkania i wypoczynku
  • miejsce tradycji, kultury góralskiej, rozrywki i turystyki

Znak należy stosować zgodnie z Księgą Znaku

Pobierz Księgę Znaku

Zgody na wykorzystanie Logo udziela Wójt Gminy Szaflary. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Szaflarach

Pobierz wniosek

Inne pliki do pobrania:

Logo Gminy Szaflary – Materiały Graficzne

UCHWAŁA nr X-67-2015 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Szaflary oraz zasad jego używania