Opis działalności

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach jest samorządową jednostką organizacyjną powołana uchwałą Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 roku. Jest to instytucja kultury działająca w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Realizowane zadania maja na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez edukację kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy wartości kulturowych.

Obecnie Centrum zatrudnia dyrektora i 2 animatorów kultury oraz kilkunastu instruktorów, którzy prowadzą m.in. próby zespołów regionalnych, zajęcia nauki gry na instrumentach tradycyjnych jak skrzypce i basy, zajęcia nauki gry na gitarze, akordeonie, keyboardzie, naukę śpiewu oraz zajęcia plastyczne. Terenem działalności Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki jest gmina Szaflary. Centrum współpracuje ze szkołami, stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich i innymi ośrodkami kultury oraz przedsiębiorcami przy realizacji wydarzeń, warsztatów i innych uroczystości.

Nasza placówka otwarta jest dla mieszkańców gminy 5 dni w tygodniu. Ponadto wszelkie uroczystości i imprezy odbywają się również w soboty i niedziele. Staramy się naszą ofertę zajęć oraz wydarzeń stale poszerzać i dostosowywać do oczekiwań społeczeństwa. Wszystko, co dzieje się w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach śledzić można na naszej stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań, zajęć cyklicznych oraz wydarzeń, na które wszystkich zapraszamy.

Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa gminy udaje nam się spełnić, nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Realizując zadania statutowe staramy się na bieżąco rozpoznawać potrzeby kulturalne mieszkańców, aby w pełni zasługiwać na miano „nowoczesnego domu kultury” a w następnych latach rozszerzać zakres działania.

GCKPiT jest otwarte na wszelkie inicjatywy wypływające nie tylko od mieszkańców gminy czy lokalnych instytucji, ale również na propozycje współpracy płynące z zewnątrz.