Niźniobańscanie

Niźniobańcanie do zespół składający się z dzieci i młodzieży z Bańskiej Niżnej. Corocznie przygotowuje jasełka oraz uświetnia swoimi występami święto patrona szkoły w Bańskiej Niżnej. Uczestniczy w różnego typu konkursach, festiwalach, przeglądach folklorystycznych (m.in. Konkurs Młodyk Toniecnikow w Białym Dunajcu, Przegląd Góralskiej Pieśni Religijnej na Bachledówce, Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych w Szaflarach). W 2015 roku uczestniczył w I Małopolskim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Regionalnych w Jabłonce.

Zespół obecnie prowadzą Anna Mrowca i Paweł Skupień. Pod okiem instruktora Łukasza Murzańskiego dzieci szlifują zaś umiejętności gry na instrumentach ludowych.