Terne ćhawe

Zespół romski „Terne ćhawe”

Zespół działa od ponad 10 lat przy Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej. Do zespołu należą członkowie społeczności romskiej z osiedla Zadział w Szaflarach.

Obecnie zespół prowadzą Aleksandra i Andrzej Mirga.