Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2024!

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 24 000,00 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty Rękodzieła w Sercu Podhala”!

Zadanie będzie polegać na organizacji cyklu warsztatów, poświęconych tematyce ginącego rękodzieła!

#EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło aż 1877 wniosków! Spośród nich dofinansowanie otrzymało 257 beneficjentów, wśród nich także my!

O szczegółach będziemy informować na bieżąco na naszym Facebooku.